บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด

จากประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 20 ปี ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวแบบ MICE ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ และบริการอันเป็นเลิศ เพื่อส่งต่อความสุขสู่ผู้รับบริการภายใต้ชื่อ บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด (D PLUS MICE Co., Ltd)

D PLUS MICE

D = Definite ตัวจริง, ชัดเจน
Plus = Plus เพิ่มเติม
M = Meeting บริการด้านการบริหารจัดการประชุม
I = Incentive บริการด้านการจัดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
C = Conventions บริการด้านการบริหารจัดการประชุมขนาดใหญ่
E = Exhibition & Event Organizer บริการด้านการบริหารการจัด Event

D PLUS MICE หมายถึง

“ตัวจริงในเรื่องการให้บริการแบบ MICE ที่จะเพิ่มเติมสิ่งดีๆ และความสุขให้กับผู้รับบริการ” ภายใต้พันธกิจที่ชาว ดี พลัส ไมซ์ ยึดถือ 

“We Choose The Best for you“ 

“เราจะคัดสรรค์สิ่งที่ดี และเหมาะสมที่สุดให้กับคุณ”

วิสัยทัศน์ 

– เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่เน้นการบริการแบบครบวงจร

– เป็นผู้นำในด้าน Event ที่มีความทันสมัย และก้าวทันกระแสอยู่เสมอ

– เป็นผู้นำในด้าน อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) ในรูปแบบใหม่ๆ และมีประโยชน์แก่ลูกค้า

– มุ่งพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำ “ดี พลัส ไมซ์” เข้าสู่ระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

– Service Excellence : ยึดมั่นในคุณภาพและการบริการที่มาจากใจ

– Royalty : ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และการนำเสนอข้อมูลที่เป็นไปได้จริง

– Say Yes : ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการอย่างจริงใจ

– Speed : ตอบรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ