ร่วมงานกับ ดี พลัส ไมซ์

SALES EXECUTIVE

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • สามารถพูด และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้ เช่น Windows ,Words , Excel และ Internet
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ Guide จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 -35 ปี
 • การศึกษา ระดับ ปวส – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความขยัน / ละเอียด / รอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ
 • สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี
 • มีประสบการงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีเป็นต้นไป
 • หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express หรือโปรแกรมบัญชีต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการแผนกบัญชี และ การเงิน

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารงานบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถวางแผนงานบัญชี และ ภาษีอากรได้
 • มีทักษะในการประสานงาน และ ติดต่อสื่อสารที่ดี

หมายเหตุ :

ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตัวเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายการสมัครงานมาที่ hr@dplusmice.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 364 7705 – 6 (คุณวิระ)