รวมเบอร์โทรสำคัญ

รวมเบอร์โทรสำคัญของจังหวัดต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือต้องการความช่วยเหลือ

ภาคกลาง

นครนายก

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบ้านนา
03738-1833

โรงพยาบาลองครักษ์
0-3739-1366

โรงพยาบาลปากพลี
0-3739-9793-4

โรงพยาบาลนครนายก
0-3731-1151


สถานีตำรวจ

ตำรวจภูธรอำเภอเมือง
0-3731-1285, 0-3731-3550

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา
0-3738-2014

สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี
0-3739-9600

สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์
0-3739-1301

อยุธยา

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลท่าเรือ
0-3534-1300

โรงพยาบาลบางซ้าย  
0-35375-223

โรงพยาบาลบางไทร
0-3537-1029, 0-3537-1030

โรงพยาบาลบางบาล
0-3539-9077, 0-3539-9078

โรงพยาบาลบางปะหัน
0-3538-1635

โรงพยาบาลบางปะอิน
0-3526-1173, 0-3526-1174

โรงพยาบาลบ้านแพรก
0-3538-6121, 0-3538-6223

โรงพยาบาลผักไห่
0-3539-2681, 0-3539-1306

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
0-3532-2555

โรงพยาบาลภาชี
0-3531-1112

โรงพยาบาลมหาราช
0-3538-9027, 0-3539-9078

โรงพยาบาลราชธานี
0-3533-5555-71

โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
0-3534-7909, 0-3537-9242

โรงพยาบาลวังน้อย
0-3527-1033

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
0-3528-9572-9

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 
0-3535-9970

โรงพยาบาลเสนา
035-217-117

โรงพยาบาลอุทัย
0-3535-6133


สถานีตำรวจ

สภ.อ. พระนครศรีอยุธยา
035-241-139 035-243-444

สภ.อ. ท่าเรือ
035-341-111

สภ.อ. นครหลวง
035-359-932

สภ.อ. บางซ้าย
035-282-038

สภ.อ. บางไทร
035-371-249

สภ.อ. บางบาล
035-307-770

สภ.อ. บางปะหัน
035-381-347

สภ.อ. บางปะอิน
035-221-287-8

สภ.อ. บ้านแพรก
035-386-117

สภ.อ. ผักไห่
035-391-789

สภ.อ. ภาชี
035-311-163

สภ.อ. มหาราช
035-389-153

สภ.อ. ลาดบัวหลวง
035-379-784

สภ.อ. วังน้อย
035-241-521-3

สภ.อ. เสนา
035-216-058

สภ.อ. อุทัย
035-356-181

พระอินทร์ราชา
035-362-016

สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา
035-241-446

สุโขทัย

โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
055-682030-42

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
055-673136

โรงพยาบาลสุโขทัย
055 611 702

โรงพยาบาลสวรรคโลก
055 641 592

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
055 689 027

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
086 214 0243

โรงพยาบาลคีรีมาศ
055 627 084

โรงพยาบาลกงไกรลาศ
055 625 248

โรงพยาบาลศรีนคร
055 651 178


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย
055-613112

สถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ
055-691144

สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย
055-689028

สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ
055-695131

ภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้า

0-38541830

โรงพยาบาล ท่าตะเกียบ
0-3851-7694

โรงพยาบาล แปลงยาว
0-3858-9006

โรงพยาบาลพนมสารคาม
0-38551444


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

0-38511111

สถานีตำรวจอำเภอบางคล้า
0-38541111 0-3851-4753

สภ.อ.บางน้ำเปรี้ยว
0-3858-1218

สภ.อ.บางปะกง
0-3853-1111

สภ.อ.พนมสารคาม
0-3855-1666

สภ.อ.บ้านโพธิ์
0-3858-7111

สภ.อ.แปลงยาว
0-3858-9111

สภ.อ.สนามชัยเขต
0-3859-7988

สภ.อ.ราชสาส์น
0-3859-1100

สภ.อ.ท่าตะเกียบ
0-3850-8191

สภ.อ.กิ่ง อ.คลองเขื่อน
0-3850-9111

ชลบุรี

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลชลบุรี

0-3828-4466

โรงพยาบาลชลเวช
0-3827-1989, 0-3828-4354

โรงพยาบาลเอกชล
0-3827-3840

โรงพยาบาลเกาะสีชัง
0-3821-6100

โรงพยาบาลบ่อทอง
0-3821-1144

โรงพยาบาลบางแสน (บางละมุง)
0-3842-7580

โรงพยาบาลบ้านบึง
0-3844-3560

โรงพยาบาลหนองใหญ่
0-3821-9145

โรงพยาบาลอ่าวอุดม
0-3835-1010-2

โรงพยาบาลสัตหีบ  กม. 10
0-3824-5508

โรงพยาบาลแม่และเด็ก
0-3878-6974-5

โรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ด
0-3876-5567

โรงพยาบาลแหลมฉบัง  อินเตอร์เนชั่นแนล
0-3849-1888

โรงพยาบาลกรุงเทฯ-พัทยา
0-3842-7751-5

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
0-3842-9422-4

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล
0-3842-8374

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
0-3824-5929, 0-3824-5735-69

โรงพยาบาลพญาไท  อำเภอศรีราชา
0-3877-0200-8

โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
0-3832-2157-9

โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีราชา
0-3832-4100-20

โรงพยาบาลรามแพทย์  ศรีราชา
0-3832-4100

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
0-3827-3034


สถานีตำรวจ

สภ.อ. เมืองชลบุรี

0-3827-4401-2

สภ.อ. เกาะสีชัง
0-3821-6218-9

สภ.อ. บ่อทอง
0-3821-1300

สภ.อ. บางละมุง
0-3822-1800-1, 0-3822-1331

สภ.อ. บ้านบึง
0-3844-3501, 0-3875-0131-3

สภ.อ. พนัสนิคม
0-3846-1222, 0-3846-1359, 0-3847-4400

สภ.ต. พัทยา
0-3842-9352, 0-3842-0802, 0-3842-4186

สภ.อ. พานทอง
0-3845-1112

สภ.อ. ศรีราชา
0-3831-3555, 0-3831-0300

สภ.อ. สัตหีบ
0-3843-7113, 0-3843-7712

สภ.ต. แสนสุข
0-3838-5411-2

สภ.อ. หนองใหญ่
0-3821-9299

สภ.อ. แหลมฉบัง
0-3849-5556

ตำรวงภูธร ภาค 2 จังหวัดชลบุรี
0-3827-5021

ตำรวจท่องเที่ยว
0-3842-5440, 1155

ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา
0-3841-0044, 0-3842-5937

จันทบุรี

โรงพยาบาล

รพ.ปกเกล้า

039-324975-84 สายด่วน 1669

รพ.กรุงเทพ
039-319888

รพ.สิริเวช
039-344244

รพ.มะขาม
039361528-8

รพ.ขลุง
039-441644

รพ.ท่าใหม่
039-431001-2

รพ.นายายอาม
039-358266

รพ.โป่งน้ำร้อน
039-387003-4

รพ.แก่งหางแมว
039-308028-9

รพ.เขาคิชฌกูฏ
039-452384-5

รพ.แหลมสิงห์
039-363760-3

รพ.สอยดาว
039-381376-7


สถานีตำรวจ

สภอ.เมือง

039-350239

สภอ.ท่าใหม่
038-431055

สภอ.มะขาม
039-389018

สภอ.ขลุง
039-441456

สภอ.สอยดาว
039-381182

สภอ.เขาคิชฌกูฏ
039-452426-7

สภอ.นายายอาม
039-491069

สภอ.โป่งน้ำร้อน
039-387060

สภอ.แหลมสิงห์
039-499191-2

ตราด

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลตราด

039-511-040-1

โรงพยาบาลคลองใหญ่
039-581-044

โรงพยาบาลแหลมงอบ
039-597-040

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
039-532-735

โรงพยาบาลอำเภอเกาะช้าง
039-586-130


สถานีตำรวจ

สถานีต ารวจภูธร เมืองตราด

039-511-239, 039-512-522

สถานีต ารวจภูธร คลองใหญ่
039-581-115

สถานีต ารวจภูธร
039-599-100

สถานีต ารวจภูธร แหลมงอบ
039-597-033

สถานีต ารวจภูธร เกาะช้าง
039-586-191, 039-586-250

ปราจีนบุรี

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

0-3721-1088

โรงพยาบาลอำเภอกบินทร์บุรี
0-3728-1196-7

โรงพยาบาลอำเภอบ้านสร้าง
0-3727-1238-9

โรงพยาบาลอำเภอประจันตคาม
0-3729-1368-9

โรงพยาบาลอำเภอศรีมโหสถ
0-3727-6127

โรงพยาบาลอำเภอศรีมหาโพธิ
0-3727-9203-4

โรงพยาบาลอำเภอนาดี
0-3728-9057

โรงพยาบาลอิมพีเรียล
0-3721-1587


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

0-3721-1058, 191

ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาล

รพ.ซานเปาโล หัวหิน

032-532-576

รพ. หัวหิน
032-523-000

รพ.ปราณบุรี
032-825-565, 032-825-578

รพ.ค่ายธนะรัชต์
032-622-155

โรงพยาบาลสามร้อยยอด
032-688-558

โรงพยาบาลกุยบุรี
032-681-108

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
032-601-060-4

โรงพยาบาลกองบิน 5
032-611-031

โรงพยาบาลทับสะแก
032-671-122, 032-546-482

โรงพยาบาลบางสะพาน
032-691-132-3

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
032-699-025


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรหัวหิน

032-511-027

สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี
032-622-027

สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
032-684-216

สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ
032-631-046

สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี
032-681-698

สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
032-611-148

สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
032-671-055

สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน
032-697-007

สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
032-699-166

ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน
032-516-219

เพชรบุรี

โรงพยาบาล

รพ.แก่งกระจาน

032-459-258

โรงพยาบาลเขาย้อย
032-428-200-1

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
032-428-085 , 032-428-506-9

โรงพยาบาลชะอำ
032-471-007, 032-471-221

โรงพยาบาลท่ายาง
032-461-100-1

รพ.บ้านลาด
032-491-051

โรงพยาบาลบ้านแหลม
032-481-145

รพ.ผลกำเนิดศิริ
032-425-075

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
032-401-251-3

โรงพยาบาลเพชรบุรี
032-425-505

โรงพยาบาลเพชรรัชต์
032-417-070 – 2

รพ.เมืองเพชร-ธนบุรี
032-415-191-9

รพ.วัชรเวช
032-425-592

รพ.สหแพทย์
032-427-980, 032-428-203

รพ.หนองหญ้าปล้อง
032-494-353-4


สถานีตำรวจ

ตำรวจท่ายาง

032-461-500

ตำรวจภูธรบ้านลาด
032-428-500

ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ
032-515-995

สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ
032-471-321, 032-434-021-2

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
032-425-500, 032-417-106

สภ.อ.แก่งกระจาน
032-459-267

สภ.อ.เขาย้อย
032-562-500

สภ.อ.ท่ายาง
032-461-500

สภ.อ.บ้านลาด
032-491-100

สภ.อ.บ้านแหลม
032-481-500

สภ.ต.บางตะบูน
032-489-250

สภ.ต.หาดเจ้าสำราญ
032-478-300

สภ.อ.หนองหญ้าปล้อง
032-494-364

ราชบุรี

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลราชบุรี

032-327-999

โรงพยาบาลบ้านโป่ง
032-222-810-6

โรงพยาบาลโพธาราม
032-355-300-23

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
032-246-000-15

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
032-362-662-4

โรงพยาบาลปากท่อ
032-281-585,032-358-258

โรงพยาบาลบางแพ
032-381-020,032-349-923-4

โรงพยาบาลวัดเพลง
032-399-290-1

โรงพยาบาลสวนผึ้ง
032-364-496-8

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
032-305-096-100

โรงพยาบาลเมืองราช
032-322-274-80

โรงพยาบาลพร้อมแพทย์
032-315-234-9

โรงพยาบาลซานคามิลโล
032-211-143

โรงพยาบาลหมอสงวน
032-241-022


สถานีตำรวจ

ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี

032-322-351

สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
032-315-494

สถานีตำรวจภูรบ้านโป่ง
032-211-013

สถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก
032-241-045

สถานีตำรวจภูธรโพธาราม
032-231-123

สถานีตำรวจภูธรบางแพ
032-381-087

สถานีตำรวจภูธรจอมบึง
032-362-666

สถานีตำรวจภูธรปากท่อ
032-281-100

สถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง
032-395-111

สถานีตำรวจภูธรวัดเพลง
032-399-093

สถานีตำรววจภูธรบ้านคา
032-721-004, 032-721-006

กาญจนบุรี

โรงพยาบาล

รพ.กาญจนบุรีเมมโมเรียล

034-624-189-93

รพ.ชนะกาญจน์
034-622-366

รพ.พหลพลพยุหเสนา
034-511-233 , 034-622-999

รพ.แสงชูโต
034-621-127

รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
034-630-409

รพ.ด่านมะขามเตี้ย
034-642-102-3

รพ.ท่ากระดาน
034-516-535

รพ.ท่าม่วง
034-611-033 , 034-626-268-9

รพ.ท่าเรือ
034-561-084 , 034-561-335

รพ.ไทรโยค
034-591-034

รพ.บ่อพลอย
034-581-139 , 034-581-160

รพ.พระบารมี
034-645-234

รพ.มะการักษ์
034-542-031 , 034-542-035

รพ.เลาขวัญ
034-576-050

รพ.สังขละบุรี
034-595-058


สถานีตำรวจ

ตำรวจท่องเที่ยว

034-512-795

สภ.อ.เมืองกาญจนบุรี
034-621-040-2

สภ.อ.ด่านมะขามเตี้ย
034-642-098

สภ.ต.ด่านแม่แฉลบ
034-597-067

สภ.อ.ทองผาภูมิ
034-599-120 , 034-599-113

สภ.อ.ท่าม่วง
034-611-888 , 611-020

สภ.อ.ท่ามะกา
034-541-040 , 034-640-579

สภ.ต.ท่าเรือ
034-561-030

สภ.อ.ไทรโยค
034-591-030 , 034-591-026

สภ.อ.บ่อพลอย
034-581-244

สภ.อ.พนมทวน
034-579-053 , 034-579-303-4

สภ.ต.ลาดหญ้า
034-589-244

สภ.ต.ลูกแก
034-566-068

สภ.อ.เลาขวัญ
034-576-119 , 034-576-331

สภ.อ.ศรีสวัสดิ์
034-574-220

สภ.อ.สังขละบุรี
034-595-300

สภ.ต.หนองขาว
034-586-113

สภ.อ.หนองปรือ
034-645-234

สภ.อ.ห้วยกระเจา
034-650-042

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

0 5381 9333-40, 0 5327 7090

โรงพยาบาลแม่ออน

0 5388 0745-6

โรงพยาบาลไชยปราการ

0 5387 0584-6

โรงพยาบาลแม่แตง

0 5347 1478, 0 5347 1059

โรงพยาบาลช้างเผือก

0 5322 0022-31

โรงพยาบาลแม่วาง

0 5336 3438

โรงพยาบาลเชียงดาว

0 5345 5074, 0 5345 5248-49

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

0 5322 1122, 0 5322 1141

โรงพยาบาลโรคฟันเชียงใหม่

0 5341 1150-1

โรงพยาบาลแม่อาย

0 5345 9036, 0 5345 9037

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

0 5321 7704

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

0 5392 1777

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

0 5392 0300

โรงพยาบาลนครพิงค์

0 5399 9200

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2

0 5385 2590-9

โรงพยาบาลอมก๋อย

0 5346 7068

โรงพยาบาลจินดาสิงหเนตร

0 5324 1712

โรงพยาบาลพร้าว

0 5347 5271

โรงพยาบาลดารารัศมี

0 5329 7207

 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

0 5380 1999

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

0 5349 5571

โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่

0 5327 0144-50, 0 5327 3576

โรงพยาบาลดอยเต่า

0 5346 9018

โรงพยาบาลสะเมิง

0 5348 7124-5

โรงพยาบาลหมอวงค์

0 5324 9559-61

โรงพยาบาลสันป่าตอง

0 5335 5338

โรงพยาบาลฝาง

0 5345 1444-5

โรงพยาบาลสันทราย

0 5349 8996, 0 5349 8998

โรงพยาบาลหางดง

0 5344 2390-93, 0 5344 2333

โรงพยาบาลสารภี

0 5332 1179, 0 5332 1062

โรงพยาบาลฮอด

0 5346 1095, 0 5383 1443

โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์

0 5322 5011-5

โรงพยาบาลสวนปรุง

0 5328 0228-46

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่

0 5399 9777

โรงพยาบาลแม่แจ่ม

0 5348 5073, 0 5348 5099

โรงพยาบาลเวียงแหง

0 5347 7011-12

 

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจพร้าว

0 5347 5309

สถานีตำรวจช้างเผือก

0 5321 8445, 0 5321 8443

สถานีตำรวจภูพิงค์

0 5321 9230, 0 5321 1750

สถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่

0 5327 7477, 0 5327 6458

สถานีตำรวจสันกำแพง

0 5333 2452

สถานีตำรวจทางหลวง

0 5324 0289, 0 5324 2441

สถานีตำรวจสันป่าตอง

0 5331 1123, 0 5331 1122

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่

0 5327 7510, 0 5320 1755-6

สถานีตำรวจสันทราย

0 5349 1949, 0 5349 1952

สถานีตำรวจแม่ปิง

0 5327 5715, 0 5327 5704

สถานีตำรวจสะเมิง

0 5348 7090

สถานีตำรวจแม่เวียง

0 5392 8028

สถานีตำรวจสารภี

0 5332 1090

สถานีตำรวจอมก๋อย

0 5346 7066, 0 5346 7110

สถานีตำรวจเวียงแหง

0 5347 7066, 0 5347 7066

สถานีตำรวจท่องเที่ยวแอร์พอร์ต

0 5327 0222 ต่อ 2191

ตำรวจท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

11550, 5324 7318

ตำรวจท่องเที่ยวท่าตอน

0 5345 9033

เชียงราย

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
0 5371 1300

โรงพยาบาลเชียงแสน
0 5377 7317

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
0 5371 7649

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
0 5391 0999

โรงพยาบาลขุนตาล
0 5360 6221

โรงพยาบาลแม่จัน
0 5377 1300

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
0 5373 0191

โรงพยาบาลแม่ลาว
0 5360 3113

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
0 5379 1206

โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
0 5360 3123

โรงพยาบาลแม่สาย
0 5373 1300

โรงพยาบาลแม่สรวย
0 5378 6017

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
0 5371 1366

โรงพยาบาลป่าแดด
0 5365 4479

โรงพยาบาลพาน
0 5372 1345

โรงพยาบาลอำเภอพญาเม็งราย
0 5379 9033

โรงพยาบาลเทิง
0 5379 5259

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
0 5395 3137

โรงพยาบาลเวียงแก่น
0 5360 8146

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
0 5378 1342


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง
0 5378 3445

สถานีตำรวจภูธรเชียงของ
0 5379 1426

สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน
0 5377 7111

สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง
0 5379 0090

สถานีตำรวจภูธรขุนตาล
0 5365 7034

สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง
0 5367 5694

สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ
0 5360 5295

สถานีตำรวจภูธรแม่จัน
0 5371 1444

สถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์
0 5378 9508

สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง
0 5376 7109

สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว
0 5377 8199

สถานีตำรวจภูธรแม่สาย
0 5373 1444

สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย
0 5378 6004

สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว
0 5373 7191

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย
0 5371 1588

สถานีตำรวจภูธรป่าแดด
0 5376 1012

สถานีตำรวจภูธรพาน
0 5372 1515

สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย
0 5379 9113

สถานีตำรวจภูธรเทิง
0 5379 4405

สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย
0 5376 9236

สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง
0 5395 3155

สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น
0 5360 8318

สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า
0 5378 1466

สถานีตำรวจท่องเที่ยว
0 5371 7779

ลำพูน

โรงพยาบาล

รพ.ลำพูน
(054) 511-233 , 511-034

รพ.ลี้
(054) 599-141

รพ.ป่าซาง
(054) 521-222

รพ.บ้านโฮ่ง
(054) 591-232

รพ.แม่ทา
(054) 549-014

รพ.ทุ่งหัวช้าง
(054) 597-020


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธร
054- 511-042

ลำปาง

โรงพยาบาล

รพ.ลำปาง
054-237400 ต่อ 4219

รพ.แม่เมาะ
054-266032

รพ.เกาะคา
054-281393, 054-281992

รพ.เสริมงาม
054-286117-18

รพ.งาว
054-261253

รพ.แจ้ห่ม
054-271010

รพ.วังเหนือ
054-279143

รพ.เถิน
054-292016-17

รพ.แม่พริก
054-234514

รพ.แม่ทะ
054-331549-50

รพ.สบปราบ
054-296085

รพ.ห้างฉัตร

054-269231-32

รพ.เมืองปาน
054-276345-6


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธร

0 5422 3339, 0 5421 7017

แพร่

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

รพ.แพร่ ราม
054-522 911

รพ.แพร่คริสเตียน

054-511 494


สถานีตำรวจ

สภ.เมืองแพร่
054 622 111

สภ.เด่นชัย
054 613 108

สภ.ร้องกวาง
054 597 507

สภ.สอง
054 591 762

สภ.หนองม่วงไข่
054 635 028

สภ.วังชิ้น
054 589 120

สภ.สรอย
054 658 095

สภ.เวียงต้า
054 656 585

สภ.บ้านกวาง
054 643 547

สภ.วังหงส์
054 644 636

สภ.ไผ่โทน
054 069 640

สภ.พระธาตุช่อแฮ
054 598 452

น่าน

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลน่าน
054-710138-9, 054-771620-2

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ 
054-773035

โรงพยาบาลนาหมื่น 
054-787598

โรงพยาบาลนาน้อย 
054-789060

โรงพยาบาลเวียงสา 
054-752012-3

โรงพยาบาลบ้านหลวง 
054 – 761060

โรงพยาบาลสันติสุข 
054-767356

โรงพยาบาลแม่จริม 
054-769154

โรงพยาบาลท่าวังผา
054 – 755380

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
054-791104, 054-756407

โรงพยาบาลเชียงกลาง 
054-797111

โรงพยาบาลทุ่งช้าง 
054-795100

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
054-693548

โรงพยาบาลสองแคว 
054-777085

โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
054-778023

สถานีตำรวจ

สภ.เมืองน่าน
054 – 751681

สภ.ภูเพียง
054 – 601122

สภต.เรือง
054 – 701118

สภ.เวียงสา
054 – 781752 – 3

สภ.นาน้อย
054 – 789073

สภ.นาหมื่น
054 – 787474

สภ.ท่าวังผา
054 – 799126

สภต.ตาลชุม
054 – 686065

สภ.ปัว
054 – 791253

สภ.เชียงกลาง
054 – 797106

สภ.ทุ่งช้าง

054 – 795348

สภ.แม่จริม

054 – 769061

สภ.บ้านหลวง

054 – 761091

สภ.สันติสุข

054 – 767064

สภ.บ่อเกลือ
054 – 778091

สภ.เฉลิมพระเกียรติ
054 – 779085

สภ.สองแคว
054 – 777093

ตำรวจท่องเที่ยว        

054 – 710216

แม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
053 611 378 , 053 611 488

โรงพยาบาลอำเภอปาย
053 699 211

โรงพยาบาลอำเภอปางมะผ้า
053 617 152 – 6

โรงพยาบาลอำเภอขุนยวม
053 691 017 , 053 691 128

โรงพยาบาลอำเภอ.แม่ลาน้อย
053 689 060

โรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง
053 681 027, 053 681 394

โรงพยาบาลอำเภอสบเมย
053 618 080 – 2 , 053 618 098 – 9


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจ เมืองแม่ฮ่องสอน
053 611 239

สถานีตำรวจอำเภอปาย
053 699 217 – 9

ตำรวจท่องเที่ยวปาย
053 611812, 1155

สถานีตำรวจอำเภอปางมะผ้า
053 617 171 – 3

สถานีตำรวจอำเภอขุนยวม

053 691 115

สถานีตำรวจอำเภอแม่ลาน้อย

053 689 097 – 8

สถานีตำรวจอำเภอแม่สะเรียง
053 681 30

สถานีตำรวจอำเภอสบเมย
053 618 109 – 10

ภาคใต้

ชุมพร

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลชุมพร
0 7750 3672

โรงพยาบาลพะโต๊ะ
0 7759 9026

โรงพยาบาลท่าแซะ
0 7765 1526 ถึง 8 ต่อ 163 ถึง 4

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
0 7750 3238-40


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรตำบลวิสัยเหนือ
0 7755 6099

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชุมพร
0 7751 1222

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหลังสวน
0 7754 1111

สถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม
0 7755 9118

สถานีตำรวจภูธรตำบลนาสัก
0 7762 0000

สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำชุมพร
0 7752 2011

สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำหลังสวน
0 7755 1040

สถานีตำรวจภูธรอำเภอปะทิว
0 7759 1209

สถานีตำรวจภูธรอำเภอพะโต๊ะ
0 7753 9073

สถานีตำรวจภูธรตำบลปากตะโก       
0 7757 9191

สถานีตำรวจภูธรตำบลสลุย
0 7752 0240

สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งตะโก
0 7753 6027

สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าแซะ
0 7759 9247

ภูเก็ต

รงพยาบาล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
076-211-114, 211-155

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
076-212-386

โรงพยาบาลสิริโรจน์
076-249-400, 076-210-935

โรงพยาบาลกระทู้
076-340-444

โรงพยาบาลถลาง
076-311-033, 076-311-111


สถานีตำรวจ

ตำรวจท่องเที่ยว
076-219-878

สภ.เมืองภูเก็ต
076-212-046

สภ.ป่าตอง-กระทู้
076-342719-20

สภ.ถลาง
076-311-123

สภ.ฉลอง
076-381-247

สภ.กมลา
076-385-310

สภ.กะรน
084-514-6963

สภ.ท่าฉัตรไชย
076-348-522

กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ
076-211-883

กระบี่

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล กระบี่
0-7561-1227

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล
075 626 555

โรงพยาบาลรวมแพทย์
075 632 045

โรงพยาบาลคลองท่อม
075 640 320

โรงพยาบาลเขาพนม
075 689 696

โรงพยาบาลเหนือคลอง
075 636 596


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธร กระบี่
0-7561-1222

สถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก
075 681 070

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาพนม

075 689 219

ตำรวจท่องเที่ยว
0-7569-5331

ตรัง

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสตูล       
0-7423-4433

โรงพยาบาลควนกาหลง         
0-7472-1381

โรงพยาบาลละงู
074-773563

โรงพยาบาลควนโดน
0-7479-5066

โรงพยาบาลท่าแพ
074-787040

โรงพยาบาลทุ่งหว้า
074-789166


สถานีตำรวจ

สภ.เมืองสตูล
074-732347-8,074-711088

สภ.ละงู         
074-781110,074-781191

สภ.ทุ่งหว้า
074-789091

สภ.ควนกาหลง
074-791115,074-791091

สภ.ควนโดน
074-795115,074-795091

สภ.ท่าแพ
074-787056     074-787091

สภ.มะนัง
074-720417,074-774328

สภ.ฉลุง
074-799060    074-799060

สภ.เขาขาว
074-775638     074-775638

ระนอง

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลระนอง
0 7781 1574-5


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง       
0 7781 1173

สถานีตำรวจภูธร อ.กระบุรี
0 7789 1249

สถานีตำรวจภูธร อำเภอละอุ่น
0 7789 9052

สถานีตำรวจภูธร อ.กะเปอร์
0 7789 7004

สถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอสุขสำราญ

0 7784 4015-9

สุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาล

รพ.สุราษฎร์
0 7727 2231

รพ.สมุย
0 7742 1399

รพ.เฉวง
0 7723 0049


สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจ อ.เมือง
077 272095

ตำรวจท่องเที่ยว
0 7742 1281

หาดใหญ่

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลหาดใหญ่
074-230800-4, 074-273100

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
074-455000

โรงพยาบาลกรุงเทพ  หาดใหญ่
074-365780-9

โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่
074-366966

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
074-220300-4

โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
074-244155

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
074-211521, 074-211523-4


สถานีตำรวจ

ตำรวจท่องเที่ยว
074-246733

สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่
074-243333, 074-231645